Webinar 09.12.2021.

Vebinar za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

(RPK Novi Sad, RPK Subotica i RPK Niš)

Датум: 09.12.2021.

Време: 10:00

Привредна комора Србије у сарадњи са Министарством финансија Републике Србије, Управом за спречавање прања новца и Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Сектором тржишне инспекције организује једнодневни вебинар за посреднике у промету непокретности на тему  „Обавезе  прописане Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма за посреднике као обвезнике закона“.

Циљ вебинара је да ова група обвезника Закона о СПН и ФТ унапреди оперативна знања о примени овог закона, да се представе интерни акти, посредан и непосредан надзор – улога и начин рада, документација, да се сагледа цео поступак од процене ризика до пријаве САР, из угла посредника у промету непокретности.

Представници Министарства финансија-Управе за спречавање прања новца и Министарства трговине, трговине, туризма и телекомуникација- Сектора тржишне инспекције пружиће најзначајније информације заинтересованима и одговарати на питања након вебинара.

РЕГИСТРАЦИЈА
за вебинар 09.12.2021.