Webinar 08.12.2021.

Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта и начин доказивања испуњености критеријума

Датум: 08.12.2021.

Време: 10:00

10.00 – 10.05 Поздравно обраћање
– Марија Марковић, представник Привредне коморе Србије
– Јелена Марковић, представник Канцеларије за јавне набавке

10.05 – 10.45 Дефинисање критеријумa за квалитативни избор привредног субјекта у конкурсној документацији – законска решења
– Јелена Марковић, самостални саветник у Групи за нормативне послове

10.45–11.30 Припрема конкурсне документације путем Портала јавних набавки, са конкретним примерима критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
– Јелена Влаховић, самостални саветник у Групи за нормативне послове

11.30– 12.00 Пауза

12.00 –12.45 Подношење понуде и попуњавање изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта путем Портала јавних набавки
– Младен Алемпијевић, руководилац Групе за развој и анализу система јавних набавки

12.45 – 13.15 Мониторинг над применом ЗЈН у делу који се односи на критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта
– Дејан Маричић, самостални саветник у Групи за мониторинг над применом прописа о јавним набавкама

13.15 – 13.45 Питања и одговори

РЕГИСТРАЦИЈА
за webinar 08.12.2021.