Вебинар

Вебинар „Представљање планова јавних набавки наручиоца на територији града Београда“

ПКС-ПК Београд

Датум: 07.04.2021.
Време: 10.00 – 13.30

АГЕНДА:

10:00 – 10:05 Поздравна реч
Видосава Џагић, помоћник директора, ПКС-ПК Београд

10:05 – 11:05 Планирање јавних набавки
Оливера Рајковић, Руководилац групе за финансијско материјалне послове, Канцеларија за јавне набавке
План јавних набавки на новом Порталу јавних набавке
Марија Марковић, виши саветник, Привредна комора Србије

11:05 – 11:30 Питања и одговори

11:30 – 12:15 Презентација плана јавних набавки од стране наручиоца за 2021. годину:
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП / Питања и одговори

12:15 – 13:00 Презентација плана јавних набавки од стране наручиоца за 2021. годину:
ЈКП Београдски водовод и канализација / Питања и одговори

13:00 – 13:45 Презентација плана јавних набавки од стране наручиоца за 2021. годину:
ЈКП Градска чистоћа / Питања и одговори