ВЕБИНАР E-ФИСКАЛИЗАЦИЈA 31.03.2022.

E-ФИСКАЛИЗАЦИЈA ЗА ЕФИКАСНИЈЕ ПОСЛОВАЊЕ И НОВЕ ПОСЛОВНЕ МОДЕЛЕ – СЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ

Датум: 31.03.2022.

Време: 14:00

РЕГИСТРАЦИЈА
за догађај 31.03.2022.