Увођење профила праћења медицинских средстава на тржишту 12.05.2022.

Увођење профила праћења медицинских средстава на тржишту

Датум: 12.05.2022.

Време и место: 11:00, ПКБ, Кнеза Милоша 12, сала 6

РЕГИСТРАЦИЈА
за догађај 12.05.2022.