Удружење финансијских институција 28-29.09.2022.

Sept. 28th, Day 1 - 16th Regional Fraud Forum Conference
Sept. 29th, Day 2 - EFSG Conference

Датум / Date: 28-29.09.2022.

Време и место/ Time and location: 09:00, PKS, sala 1

РЕГИСТРАЦИЈА / REGISTRATION
за догађај (for event) 28-29.09.2022.