Свечано отварање платформе CE HUB

Свечано отварање платформе за циркуларну економију CE HUB

Датум: 23.03.2021.
Време: 10.00 – 12.00

АГЕНДА

10:00 – 10:20 Уводно обраћање

  • Михаило Весовић, директор Сектора за стратешке анализе, услуге и интернационализацију Привредне коморе Србије
  • Жарко Петровић, руководитељ сектора за витални развој УНДП
  • Antoine Avignon, пројектни менаџер Делегације Европске уније у Србији
  • Томислав Кнежевић, виши менаџер пројеката, Немачка организација за међународну сарадњу GIZ
  • Марко Пећанац, саветник за страна улагања, Кабинет председника Републике Србије

10:20 – 10:40 O CE HUB-у

  • Синиша Митровић, руководилац Центра за циркуларну економију Привредне коморе Србије

10:40 – 11:10 О понтенцијалима и могућностима дигиталне платформе за циркуларну економију

  • Сандра Камберовић, спољни сарадник тима CE Hub-a

11:10 – 12:00 Представљање партнерских компанија оснивача Зелене алијансе у CE Hub-у
Панел дискусија