Projekat Jadar

Studija ekonomskog uticaja projekta Jadar

Датум: 29.10.2021.
Време: 10.30 – 11.30

Predstavnicima privrede i drugih organizacija obratiće se:

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije
Vesna Prodanović, direktor Rio Sava d.o.o.
dr Dragan Lončar, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu u ime autora studije „Peterhof Consulting d.o.o.“

РЕГИСТРАЦИЈА
за састанак 29.10.2021.