Стручни скуп 28.03.2022.

Новине у Закону о привредним друштвима, поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и евиденцији стварних власника

Датум: 28.03.2022.

Време и место: 09:30 / ПКС, Сала 1

АГЕНДА:

09.30 – 09.35 Поздравно обраћање – представник Привредне коморе Србије

09.35 – 10.00 Уводно излагање
– Душан Вучковић, помоћник министра у Министарству привреде, Сектор за привредна друштва и привредне регистре

10.00 – 11.00 Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима
– Јелица Трнинић Шишовић, начелник Одељења за нормативне, правне и студијско-аналитичке послове у Сектору за привредна друштва и привредне регистре, Министарство привреде

11.00 – 11.15 Пауза

11.15 – 12.15 Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима
– Сандра Тасић, шеф Одсека за нормативне и студијско – аналитичке послове у Сектору за привредна друштва и привредне регистре, Министарство привреде

12.15 – 12.45 Закон о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре и Закон о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника
– Јелица Трнинић Шишовић и Сандра Тасић, Министарство привреде

12.45 – 13.15 Питања и одговори

РЕГИСТРАЦИЈА
за догађај 28.03.2022.