Анђелка Атанасковић

Анђелка Атанасковић
министарка привреде Владе Републике Србије