Савет за сарадњу науке и привреде

Девета седница Савета за сарадњу науке и привреде

Датум: 22.02.2021.
Време: 14.00 – 16.00

ПРОГРАМ САСТАНКА:

Присутни чланови ће се обраћати (Од 35 до 40 људи ће бити присутно).

ДНЕВНИ РЕД:

  • Усвајање дневног реда
  • Усвајање записника са Осме седнице Савета за сарадњу науке и привреде Привредне коморе Србије
  • Дискусија око акционог плана
  • Текућа питања Савета