Pripremni sastanak – sajam GITEX 2021.

Sajam GITEX 2021
Pripremni sastanak

Датум: 28.09.2021.
Време: 14:00