Вебинар

ПРИМЕНА ПРАВИЛНИKА О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕДИЦИНСKИХ СРЕДСТАВА

Усклађивање са ЕУ регулативама

Датум: 02.06.2021.
Време: 10:00

ПРОГРАМ

10:00 – 10:15 Уводно обраћање

  • Александра Вујачић Симић, Агенција за лекове и медицинска средства Србије

10:15 – 12:15 Примена Правилника о регистрацији медицинских средстава у пракси – садржај документације, електронска платформа

    • Регистрација медицинских средстава – нова класификациона правила медицинских средстава према MDR 745/2017 и IVDR 746/2017
    • Измене и допуне регистрације медицинских средстава – усклађивање националне регулативе услед преласка ЕУ директива (MDD/IVDD) на ЕУ регулативе (MDR/IVDR)
    • Измене и допуне регистрације медицинског средства које немају утицаја на сигурност и перформанце медицинског средства – нотификације

Весна Шеваљевић, Агенција за лекове и медицинска средства Србије

12:15 – 12:30 Пауза

12:30 – Дискусија