Клуб отворених иновација

Пета радионица Клуба отворених иновација – Представљање програма финансирања Фонда за иновациону делатност

Датум: 11.01.2022.

Време: 11:00-12:00

РЕГИСТРАЦИЈА
за радионицу 11.01.2022.