Webinar 14.10.2021.

OСНОВИ ФАРМАKОВИГИЛАНЦЕ ЗА НОСИОЦЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕK
Webinar

Датум: 14.10.2021.
Време: 10:00

10:00 – 10:15 Систем фармаковигиланце
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
10:15 – 10:45 Пријављивање нежељених реакција на лекове у оквиру националног система фармаковигиланце
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
10:45 – 11:15 Периодични извештај о безбедности лека и Додатак експертском извештају о клиничким подацима
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
11:15 – 11:20 Дискусија, Пауза
11:20 – 12:00 План управљања ризиком
Агенција за лекове и медицинска средства Србије
12:00 – 12:30 Додатне мере минимизације ризика
Агенција за лекове и медицинска средства Србије

РЕГИСТРАЦИЈА
за Webinar 14.10.2021.