Нови модел фискализације за ефикасније пословање и нове пословне моделе 03.02.2022.

Нови модел фискализације за ефикасније пословање и нове пословне моделе, пролазно време

Датум: 03.02.2022.

Време: 10:00

РЕГИСТРАЦИЈА
за вебинар 03.02.2022.