Нови модел фискализације за ефикасније пословање и нове пословне моделе 14.04.2022.

Нови модел фискализације за ефикасније пословање и нове пословне моделе, пролазно време

Датум: 14.04.2022.

Време: 14:00

РЕГИСТРАЦИЈА
за вебинар 14.04.2022.