Нови модел фискализације за ефикасније пословање и нове пословне моделе 04.02.2022.

Нови модел фискализације за ефикасније пословање и нове пословне моделе, пролазно време

Датум: 04.02.2022.

Време: 10:00

РЕГИСТРАЦИЈА
за вебинар 04.02.2022.