Нови модел е-фискализације, отворена питања 10.05.2022.

Нови модел е-фискализације, отворена питања

Датум: 10.05.2022.

Време: 14:00