Нова апликативна платформа 01.07.2022.

Семинар Нова апликативна платформа (нап) за електронско подношење декларација, аутоматизацију поступка активног оплемењивања и прераду робе у слободној зони и поступак доказивања извршеног извоза

Датум: 01.07.2022.

Време: 10:00

Агенда:

10:00 – 10:05
· Поздравна реч
– Представник ПКС

10:05 – 10:20
· Поздравни говор
– Наташа Мирковић, в.д. помоћника директора, Сектор за царинске поступке

10:20 – 11:35
· Циљ и значај пројекта
· Кораци у пословном процесу новог система за аутоматизацију поступака
· Веза између НАП и ИСЦС система
· Поступак подношења декларација, прегледа и окончања поступака
· Систем размене порука
– Жељко Ђоковић, Руководилац Групе и Руководилац Пројектног тима
– Слађана Филиповић, члан Пројектног тима и
– Ана Јовановић, секретар Пројектног тима

11:35 – 11:50
· Пауза за кафу

11:50 – 12:50
· Поступак доказивања извршеног извоза
· Специфичности везане за поступак извоза
· Закључак
– Жељко Ђоковић, Руководилац Групе и Руководилац Пројектног тима
– Слађана Филиповић, члан Пројектног тима и
– Ана Јовановић, секретар Пројектног тима

РЕГИСТРАЦИЈА
за догађај 01.07.2022.