Националне процене ризика 24.06.2022.

Радионица: Националне процене ризика од прања новца и процене ризика од финансирања тероризма - Имплементација ризика државе код обвезника – утицај на интерне политике надзорних органа и обвезника у складу са процењеним ризицима

Датум: 24.06.2022.

Време / место: 09:00 / ПКС, Сала 1

РЕГИСТРАЦИЈА
за догађај 24.06.2022.