Међународна конференција о медијацији 03.03.2022.

Међународна конференција „Зашто привреда треба да се одлучује за медијацију“

Датум: 03.03.2022.

Време/Место: 12:00/ПКС, Сала 1

РЕГИСТРАЦИЈА
за догађај 03.03.2022.