Грађевинска Индустрија

СУВОМОНТАЖНА ГРАДЊА, СТАНДАРДИЗОВАНИ ОПИСИ РАДОВА, ПРАВИЛА ЗА ОБРАЧУН И НОРМАТИВИ

предавање је намењено пројектантима система суве градње

Датум: 25.02.2021.
Време: 11.00 – 12.00

АГЕНДА:

Предавач Људмила Урбанчич, дипл.инж.арх.