BIO4BLEND 25.11.2021.

BIO4BLEND – ФИНАЛНА ПРОЈЕКТНА РАДИОНИЦА

Датум: 25.11.2021.

Време и место: 12:00-15:00 / Сала 2А-Ц

12:00 – 12:15 Уводно излагање

Њ.Е. Томаш Кухта, амбасадор Чешке Републике у Србији
Милан Поспишил, проректор за стратегију и развој, Универзитет за хемију и технологију из Прага
Иван Соучек, Универзитет за хемију и технологију из Прага

12:15 – 13:00 Резултати пројекта

Упоредна анализа чешке (ЕУ) и српске легислативеМартин Кубу, Чешка асоцијација нафтне индустрије и трговине
Чешке техничке норме које се примењују на биогориваПавел Шимачек, Универзитет за хемију и технологију из Прага
Контрола квалитета моторних горива (која садрже биокомпоненту)Павел Шимачек, Универзитет за хемију и технологију из Прага

13:00 – 13:15 Пауза

13:15 – 14:00 Резултати пројекта

Опције за производњу алтернативних гориваИван Соучек, Универзитет за хемију и технологију из Прага
Моделовање састава моторних горива која укључују биокомпонентеМилан Поспишил, Универзитет за хемију и технологију из Прага

14:00 – 14:15 Пауза

14:15 – 14:45 Резултати пројекта

Предлог за увођење у модел услова тржишта СрбијеМилан Поспишил, Универзитет за хемију и технологију из Прага
Препоруке за увођење биогорива на тржиште СрбијеМартин Кубу, Чешка асоцијација нафтне индустрије и трговине

14:45 – 15:00 Закључци

Временски оквир за завршетак пројектаИван Соучек, Универзитет за хемију и технологију из Прага
Завршна реч

– Сенка Валид, Национални нафтни комитет Србије
– Станка Лесковац, СНАГА
– Љубинко Савић, Привредна комора Србије

15:00 – 15:30 Ручак

РЕГИСТРАЦИЈА
за радионицу 25.11.2021.