E – фискализација за ефикасније пословање и нове пословне моделе – сектор туристичке агенције 21.04.2022.

E - фискализација за ефикасније пословање и нове пословне моделе – сектор туристичке агенције

Датум: 21.04.2022.

Време: 09:30

РЕГИСТРАЦИЈА
за вебинар 21.04.2022.