Дуално образовање

Дуално образовање – образовање по мери привреде

Датум:

11. јануар 2020. године – грађевина, ИТ и хемијска индустрија
13. јануар 2020. године – металска и електро индустрија, енергетика и рударство, шумарство и прерада дрвета
15. јануар 2020. године – прехрамбена индустрија, сточарство, биљна производња и фармација
18. јануар 2020. године – креативна индустрија, саобраћај, индустрија текстила, одеће, коже и обуће
19. јануар 2020. године – туризам и трговина

Време: 11:00 – 12:30

АГЕНДА

11:00-11:15 О дуалном образовању
11:15-11:45 Процедура укључивања компанија у дуално образовање
11:45-12:00 Образовни профили који се реализују по дуалном моделу образовања
12:00-12:30 Питања и одговори

ГОВОРНИЦИ

Мирјана Ковачевић, руководилац Центра за едукацију, дуално образовање и образовне политике
Ана Стојановић, руководилац Службе за дуално образовање и образовне политике
Ивана Ковачевић, виши саветник за развој образовања
Александра Милићевић, виши саветник за развој образовања
Лидија Матијаш, виши саветник за развој образовања