Други meetup Саветa за сарадњу науке и привреде

„Интелектуална својина – лансирање ваших идеја на тржиште“

Датум: 12.05.2021.
Време: 14.00 – 15.30

ПРОГРАМ

14:00-14:10 Уводна излагања:
• Бојана Крстић, руководилац Службе за иновације ПКС
• Мила Миленковић, председник Савета за сарадњу науке и привреде

14:10-14:30 Представљање основних права, специфичности, коришћење ИС у пословању и у истраживањима
• Даниела Златић Шутић, руководилац Едукативно-информативног центра ЗИС
• Кратки филмови: искуства МСП у коришћењу права ИС у пословању

14:30-15:00 Дијагностика интелектуалне својине
• Даниела Златић Шутић, руководилац Едукативно-информативног центра ЗИС
• Проф. др Силвана Андрић, ПМФ Универзитета у Новом Саду

15:00-15:30 Питања и одговори

Moderator: Мила Миленковић, председник Савета за сарадњу науке и привреде