Ђорђе Вајферт 2020 – Други састанак

Други састанак жирија за доделу Националне награде за друштвено одговорно пословање Ђорђе Вајферт 2020.

Датум: 24.03.2021.
Време: 13.00 – 14.30

АГЕНДА:

13.00-13.10 Уводна реч – Михаило Весовић, директор Сектора за стратешке анализе, услуге и интернационализацију
13.10-13.20 Спровођење поступка верификације у 24 привредна друштва – мр Душан Стокић, вођа Тима ПКС за друштвено одговорно пословање
13.20-14.15 Одабир 5 + 5 + 5 компанија које улазе у финале такмичења
14.15-14.30 Разно (договор око наредних активности и датума трећег састанка)