Клуб отворених иновација

Четврта радионица Клуба отворених иновација

Представљање програма акцелерације „Катапулт“

Датум: 02.11.2021.
Време: 11.00 – 12.00

РЕГИСТРАЦИЈА
за радионицу 02.11.2021.